logo

Jednoduché účtovníctvo


JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO

 

Spracujeme Vám kompletne evidenciu v sústave jednoduchého účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmu a zákona o DPH.

 

    V rámci vedenia účtovníctva Vám zabezpečíme: 

 • vedenie peňažného denníka  
 • vedenie knihy bankových účtov a pokladní 
 • vedenie knihy odoslaných a prijatých faktúr
 • vedenie knihy ostatných pohľadávok a záväzkov 
 • vedenie knihy interných dokladov
 • vedenie knihy sociálneho fondu
 • evidencia krátkodobého majetku 
 • evidencia dlhodobého hmotného(vlastného, leasingového, úverového) a nehmotného majetku 
 • vypracovanie prevodných príkazov 
 • vypracovanie rôznych výkazov a priznaní pre úrady
 • vedenie knihy jázd
 • účtovné a daňové poradenstvo
 • ostatné

 

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO – DAŇOVÁ EVIDENCIA

(možnosť viesť účtovníctvo od 01.03.2009)

 

Spracovanie jednoduchého účtovníctva – daňová evidencia je výhodná hlavne pre zníženie administratívnej náročnosti pri spracovaní účtovníctva.

Do konca roku 2013 sa mohla viesť daňová evidencia iba za určitých podmienok. Od roku 2014 nie sú už vymedzené žiadne podmienky pre vedenie daňovej evidencie a ani forma, akou má byť daňová evidencia vedená.

 

         V rámci vedenia účtovníctva Vám zabezpečíme:      

 
 • vedenie evidencie o príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede
 • vedenie evidencie o hmotnom a nehmotnom majetku
 • vedenie evidencie o zásobách, pohľadávkach a záväzkoch
 • vypracovanie podkladov pre vyhotovenie daňového priznania
 • vypracovanie daňového priznania
 • vypracovanie prevodných príkazov
 • účtovné a daňové poradenstvo
 • ostatné

 

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO VEDENÉ PAUŠÁLNE

 

Spracovanie jednoduchého účtovníctva paušálnym spôsobom je výhodné hlavne pre podnikateľov, ktorých príjem počas roka podnikania nebol vysoký. 

Maximálna výška paušálnych výdavkov stanovená na rok 2016 je v sume 5040,00 eur ročne (420,00 eur mesačne).

Paušálne výdavky si môže uplatniť daňovník, ktorý nie je platiteľom DPH alebo je platiteľom DPH len časť roku (časť zdaňovacieho obdobia).

Paušálne výdavky si nemôže uplatniť daňovník pri dosahovaní príjmov z prenájmu.

 

    V rámci vedenia účtovníctva Vám zabezpečíme: 

 • vypracovanie podkladov pre vyhotovenie daňového priznania
 • vypracovanie daňového priznania  
 • vypracovanie prevodných príkazov
 • účtovné a daňové poradenstvo
 • ostatné

 

PRÍJEM ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI - ZAHRANIČNÝ PRÍJEM

 

Spracovanie daňového priznania so zahraničným príjmom je pre súkromné osoby, ktoré počas roka pracovali prevažne v zahraničí a príjem, ktorý tam dosiahli, majú povinnosť priznať na Slovensku.

 

    V rámci spracovania Daňového priznania Vám zabezpečíme:                     

 • vypracovanie podkladov pre vyhotovenie daňového priznania 
 • vypracovanie daňového priznania     
 • vypracovanie prevodných príkazov
 • účtovné a daňové poradenstvo
 • ostatné          

 

 
 
 
 
TOPlist