logo

Zakladanie s.r.o.


 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhodli ste sa podnikať a chcete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? Ak áno, tak nás kontaktujte a my Vám radi pomôžeme pri jej založení.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzením patrí medzi kapitálové spoločnosti a je vhodpre nižšie alebo stredne náročné podnikanie. Založiť ju môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže byť slovenská alebo zahraničná (majú rovnaké práva a povinnosti). Spoločnosť môže založiť jeden alebo viacero zakladateľov (max. 50). Ak zakladá spoločnosť jeden zakladateľ, tak je potrebné vyhotoviť zakladateľskú listinu, ak viac zakladateľov, tak je potrebné vyhotoviť spoločenskú zmluvu. Základné imanie s.r.o. má hodnotu 5 000 eur a tvoria ho peňažné aj nepeňažné vklady spoločníkov.

Ako založiť spoločnosť s ručením obmedzeným

1. výber názvu spoločnosti     potrebné je si overiť na stránke obchodného registra www.orsr.sk  , či názov nepoužíva iná firma                                      
2. výber predmetu spoločnosti    činnosti je možné si pozrieť v prílohe zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, kde sú jednotlivé živnosti a ich obsahové vymedzenia 
3. výber sídla   spoločnosti                                 

môže byť váš dom, byt alebo kancelária, pri zápise do obchodného registra je potrebné predložiť list vlastníctva alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, príp. nájomnú zmluvu

4. vytvorenie spoločenskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny (ak je jeden zakladateľ)                     podstatné náležitosti spoločenskej zmluvy upravuje Obchodný zákonník č. 513/1991 Zb.
5. základné imanie spoločnosti minimálna výška 5 000 Eur, ak jeden zakladateľ - vklad 5 000 Eur, ak viac zakladateľov - vklad jedného spoločníka minimálne 750 Eur
6. vyhlásenie jediného spoločníka ak zakladá spoločnosť jeden zakladateľ, treba vyhlásenie priložiť k zakladateľskej listine
7. podpisový vzor podpisy konateľov, potrebné pri úkonoch v spoločnosti
8. overenie dokumentov notárom zmluvy, živnostenský list, vyhlásenie správcu vkladu, podpisový vzor treba notársky overiť
9. registrácia na živnostenskom úrade je potrebné získať Osvedčenie o živnostenskom oprávnení po splnení podmienok (spol. zmluva, zaklad. listina, doklady o využívaní priestoru ako sídlo firmy, vyplnené tlačivo, kolky), ŽU výdá osvedčenie do 5 prac. dní 
10. podanie návrhu na zápis do obchodného registra možno podať osobne alebo elektronicky , tlačivo na vyplnenie možno nájsť na stránke http://www.justice.gov.sk, obchodný súd do 5 prac. dní rozhodne o zápise do obchodného registra
11. registrácia na daňovom úrade do 30 dní po založení spoločnosti je potrebné sa zaregistrovať na DÚ, ktorý pridelí daňové identifikačné číslo (DIČ)

 

TOPlist