Aktuality


Nové výšky odvodov v roku 2016

Od 1. januára 2016 sa budú platiť nové výšky odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. 

Minimálna výška odvodov do zdravotnej poisťovne, ktorá sa mení k 1.1.2016 predstavuje sumu 60,06 EUR, ktorú je potrebné uhradiť do 8. februára 2016.

Minimálna výška odvodov do sociálnej poisťovne, ktorá sa mení k 1.1.2016 predstavuje sumu 142,20 EUR, ktorú je potrebné uhradiť do 8. februára 2016.

Minimálna výška odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne predstavuje hodnotu celkom 202,26 EUR.

 

Zmena výšky minimálnej mzdy od roku 2016

Od roku 2016 predstavuje výška minimálnej mzdy sumu 405,00 EUR za mesiac. Hodinová mzda pre zamestnanca predstavuje sumu 2,328 EUR za hodinu. Oproti minulému roku vstúpne minimálna mzda o 25,00 EUR za mesiac.

Prehľad minimálnej mzdy v jednotlivých obdobiach:

 

Rok

                

Minimálna mzda hodinová pre zamestnanca Minimálna mzda mesačná pre zamestnanca
2016 2,328 EUR 405,00 EUR
2015 2,184 EUR 380,00 EUR
2014 2,023 EUR 352,00 EUR

 

Daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2015

Fyzické osoby, ktoré majú len príjmy zo závislej činnosti za rok 2015 podávajú daňové priznanie typ A a fyzické osoby , ktoré majú aj iné druhy príjmov ako len príjmy zo závislej činnosti (napr. príjmy z prenájmu) podávajú daňové priznanie typ B. Fyzické osoby sú povinné podať daňové priznanie do 31.03.2016 a súčasne aj daň zaplatiť. Lehotu na podanie možno predĺžiť na základe žiadosti o tri mesiace, t.j. do júna 2016. V prípade ak fyzická osoba má aj príjmy zo zahraničia si môže lehotu na daňové priznanie predĺžiť až o šesť mesiacov, t.j. do septembra 2016 .

Zdaňujú sa príjmy:

  • zamestnanec s príjmami od zamestnávateľov zo Slovenska i zo zahraničia,
  • zamestnanec s príjmami od zamestnávateľov zo zahraničia,
  • študent pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov,
  • zamestnanec s príjmami zo zamestnania a z prenájmu nehnuteľnosti,
  • živnostník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky,
  • živnostník, ktorý si uplatňuje skutočné výdavky vedením jednoduchého účtovníctva,
  • živnostník s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti, ktorý vedie daňovú evidenciu,
  • fyzická osoba s príjmami z predaja nehnuteľnosti.