Zmena výšky daňového bonusu od 1.1.2016


Výška daňového bonusu je od 1. januára 2016 vo výške 21,41 eura / mesačne. Ročná výška daňového bonusu je v sume 256,92 eur.

Daňový bonus predstavuje sumu, ktorú si môže daňovník uplatniť na vyživované dieťa, s ktorým žije v spoločnej domácnosti.

Daňový bonus si môže uplatniť daňovník:

  • zamestnanec, ktorý ročne dosiahne minimálne príjmy vo výške 6-násobku minimálnej mzdy (príjmy zo závislej činnosti)
  • samostatne zárobkovo činná osoba  (napr. živnostník), ktorý ročne dosiahne minimálne príjmy vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a vykáže základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov (príjmy z podnikania)

Poznámka:

Samostatne zárobkovo činná osoba si nemôže uplatniť daňový bonus v prípade, ak prekročí hranicu minimálnych príjmov, výdavky má vyššie ako príjmy a vykáže stratu.

Výška daňového bonusu je uvedená v následujúcej tabuľke:

Zmena výšky daňového bonusu

      Suma v EUR/mesiac

od 1.1.2016 do 31.12.2016

21,41 EUR/mesiac  

od 1.1.2015 do 31.12.2015

            21,41 EUR/mesiac
od 1.1.2014 do 31.12.2014

24,41 EUR/mesiac  

od 1.7.2013 do 31.12.2013

24,41 EUR/mesiac  

od 1.7.2012 do 30.06.2013

              21,03 EUR/mesiac

do 30.6.2012 

               20,51 EUR/mesiac