Firemný automobil - využívanie na súkromné účely


Firemný automobil je automobil, ktorý je zahrnutý do obchodného majetku podnikateľa. Obchodný majetok je súhrn majetkových hodnôt patriacich podnikateľovi a slúžia mu na podnikanie.

Ak podnikateľ má zahrnutý automobil v obchodnom majetku (tzv. firemný automobil), t. j. využíva ho na podnikanie, tak medzi daňové výdavky možno zahrnúť tie výdavky, ktoré sú  preukázateľne vynaložené na dosiahnutie , zabezpečenie a udržanie príjmov. V prípade ak podnikateľ využije firemný automobil na súkromné účely (nie na podnikanie) je potrebné rozčleniť výdavky firemného automobilu na dve časti, a to na:

  • daňové výdavky - výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov (výdavky ovplyvňujúce základ dane)
  • nedaňové výdavky – výdavky vynaložené pre súkromné účely (výdavky neovplyvňujúce základ dane)

Ako určiť daňové a nedaňové výdavky?

Vhodným prostriedkom na stanovenie pomeru daňových a nedaňových výdavkov je vedenie knihy jázd. Napríklad výdavky, ako spotrebované pohonné látky (benzín, nafta) je možno rozčleniť v mesačnom intervale.

Príklad: v mesiaci apríl podnikateľ najazdí  1050 km, z toho 820 km je použitých na podnikanie a 230 km je použitých na osobnú spotrebu 

V prípade výdavkov, ako zákonné poistenie, havarijne poistenie, údržba a opravy, ... je možno rozčleniť v dlhšom časovom intervale (napr. jeden kalendárny rok).

Ako je to v prípade dani z motorových vozidiel?

Ak podnikateľ uhradil daň z motorových vozidiel, môže si ju uplatniť v plnej výše medzi daňovo uznateľné výdavky, aj keby využíval čiastočne firemný automobil na súkromné účely.

(zdroj: Poradca podnikateľa – dane, účtovníctvo, odvody)