Zmena výšky minimálnej mzdy od roku 2016


Od roku 2016 predstavuje výška minimálnej mzdy sumu 405,00 EUR za mesiac. Hodinová mzda pre zamestnanca predstavuje sumu 2,328 EUR za hodinu. Oproti minulému roku vstúpne minimálna mzda o 25,00 EUR za mesiac.

Výška minimálnej mzdy podľa nariadenia vlády SR za jednotlivé roky:

 

Rok

                

Minimálna mzda hodinová pre zamestnanca Minimálna mzda mesačná pre zamestnanca
2016 2,328 EUR 405,00 EUR
2015 2,184 EUR 380,00 EUR
2014 2,023 EUR 352,00 EUR
2013 1,941 EUR 337,70 EUR
2012  1,880 EUR 327,20 EUR
2011  1,822 EUR 317 EUR

 

Minimálna mzda je čiastka, ktorú je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi za vykonanú prácu.

Výška minimálnej mzdy sa vzťahuje na zamestnancov, ktorý sú:

  • v pracovnom pomere
  • v obdobnom pracovnom vzťahu (služobný, štátnozamestnanecký pomer

Výška minimálnej mzdy sa vzťahuje od 01.01.2013 aj na osoby pracujúce na základe:

  • dohody o vykonaní práce
  • dohody o pracovnej činnosti
  • dohody o brigádnickej práci študentov