Nezdaniteľná časť základu dane


Nezdaniteľná časť základu dane predstavuje čiastku, ktorá zodpovedá 19,2-násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného roka.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka uvedená v § 11 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov. 

 

 

Rok

                                   

Mesačná nezdaniteľná časť dane pre daňovníka Ročná nezdaniteľná časť dane pre daňovníka
2014 316,94 EUR 3 803,33 EUR
2013 311,32 EUR 3 735,94 EUR
2012 303,72 EUR 3 644,74 EUR
2011 296,60 EUR 3 559,30 EUR