Nové výšky odvodov v roku 2014


Od 1. januára 2014 sa budú platiť nové výšky odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne. Má na to vplyv zmena minimálneho (402,50 EUR) a maximálneho (4025,00 EUR) vymeriavacieho základu. Taktiež sa mení aj koeficient pre výpočet odvodov z hodnoty 1,9 na 1,6.

Minimálna výška odvodov do zdravotnej poisťovne, ktorá sa mení k 1.1.2014 predstavuje sumu 56,35 EUR, ktorú je potrebné uhradiť do 8. februára 2014.

Minimálna výška odvodov do sociálnej poisťovne, ktorá sa mení k 1.1.2014 predstavuje sumu 133,42 EUR, ktorú je potrebné uhradiť do 8. februára 2014.

Minimálna výška odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne predstavuje hodnotu celkom 189,77 EUR.