Výška odvodov SZČO do sociálnej a zdravotnej poisťovne od 1.1.2014


Od 1.1.2014 sa odvody SZČO do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne zvyšujú. Príslušné odvody za mesiac január 2014 je nutné uhradiť vo februári 2014, t. j. splatnosť odvodov je do 8. februára 2014.

Výška odvodov:

Odvody - minimálne

  r.2014       r.2013 r.2012
sociálna poisťovňa 133,42 EUR 130,27 EUR 112,66 EUR
zdravotná poisťovňa 56,35 EUR  55,02 EUR  47,58 EUR