Platcovia DPH – doručovanie podaní elektronicky!  


POZOR ZMENA: posunutý termín povinnosti registrácie z 01.01.2012 na 01.04.2012

Od 01.04.2012 platcovia DPH sú povinný doručovať podania daňovému úradu elektronicky prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu alebo prostredníctvom elektronickej podateľne po dohode s daňovým úradom. Platcovia DPH nemajú povinnosť si zakúpiť zaručený elektronický podpis (ZEP) ako to bolo najprv plánované.

Platcovia DPH, ktorí už majú s daňovým úradom podpísanú Dohodu o spôsobe doručovania písomnosti elektronickými prostriedkami (napr. podávajú súhrnné výkazy), sa už nemusia znovu registrovať, pretože už touto dohodou majú svoju registračnú povinnosť splnenú.

Medzi podania patria: daňové priznanie k dani z príjmov, daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, dodatočné daňové priznanie, daňové priznania k spotrebným daniam, odvolanie, žiadosti, hlásenia, daň z motorových vozidiel a iné podania. Prílohy k podaniu možno doručiť aj inak ako elektronicky, môžu byť doručované aj v listinnej podobe.

Podmienky doručovania podaní elektronickými prostriedkami:

  • registrácia na stránke daňového riaditeľstva
  • osobne ísť na daňový úrad a vybaviť doručovanie podaní elektronickými prostriedkami (potrebné je doložiť doklady z registrácie na stránke daň. riaditeľstva)
  • elektronická komunikácia s daňovým úradom od 01.04.2012 pre platcov DPH