Povinný mesačný platcovia DPH – novozaložený podnikatelia (od 1.1.2012)


Nový podnikateľ sa stáva povinne mesačným platcom DPH prvých 12 mesiacov po registrácií. Avšak ak sa rozhodne stať  štvrťročným platcom musí splniť dve podmienky, t.j. musí uplynúť 12 mesiacov od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa podnikateľ stal platcom a nepresiahol obrat 100 000 EUR. Po splnení týchto podmienok daňový úrad povolí podnikateľovi  stať sa štvrťročným platcom. Ak podnikateľ  prekročí stanovený obrat, stáva sa znovu mesačným platcom.

(zdroj: www.mojepodnikanie.sk)