Stravné poskytnuté zamestnancovi

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť stravné zamestnancovi, ktorý odpracuje viac ako 4 hodiny. Podmienkou je však, že zamestnanec pracuje na základe pracovnej zmluvy a nie na dohodu. V prípade ak zamestnanec odpracuje viac ako 11 hodín, tak sa zamestnávateľ môže rozhodnúť či zabezpečí zamestnancovi ďalšie teplé jedlo. 

Zamestnávateľ má povinnosť zamestnancovi prispieť na stravu 55 % z ceny jedla. Zamestnávateľ môže poskytovať stravné aj v nižšej hodnote ako je suma 4 EUR. V prípade že zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi stravné lístky, tak minimálna hodnota stravovacej poukážky predstavuje 75 % stravného (75% zo 4 EUR, t.j. 3 EUR).

Zamestnanec počas sviatkov, dovoleniek či práce neschopnosti nemá nárok na stravné lístky.

Zamestnávateľ môže stravovanie zamestnancovi zabezpečiť:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení (v jedálni)
  • v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa v optimálnej vzdialenosti od miesta pracoviska (v rámci 30 minutovej prestávky)
  • stravným lístkom (ak zamestnávateľ nemá zariadenie na stravovanie)