Stravné pri pracovnej ceste zamestnanca


Stravné (diéty) je cestovná náhrada, ktorá patrí zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu  v tuzemsku (v SR) alebo do zahraničia.  

Pracovná cesta je čas nástupu zamestnanca na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko. Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty. Výška stravného je závislá od času trvania pracovnej cesty.

Ak je zamestnanec  vyslaný na pracovnú cestu, ktorá trvá menej ako 5 hodín a zamestnávateľ mu neumožní stravovať sa zvyčajným spôsobom, zamestnávateľ zamestnancovi môže poskytnúť sumu stravného patriacu do časového pásma od 5 hodín do 12 hodín alebo mu zabezpečí bezplatné stravovanie.

  • Sadzby stravného pri tuzemských pracovných cestách v roku 2012 (opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
časové pásmo

sadzba stravného 

do 1.9.2012

sadzba stravného 

od 1.9.2012

5-12 hod 3,80 EUR 4,00 EUR
12-18 hod 5,70 EUR 6,00 EUR
nad 18 hod 8,80 EUR 9,30 EUR
  • Sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách v roku 2012 (opatrenie Ministerstva financií SR s účinosťou od 1.1.2012)
krajina mena sadzba stravného
Belgicko euro 45 EUR
Česko česká koruna 600 CZK
Francúzsko euro 45 EUR
Poľsko euro 37 EUR
Nórsko nórska koruna 420 NOK
iné - -

Zoznam krajín pre určenie sadzby stravného pri zahraničných pracovných cestách nájdete TU(zdroj: www.szco.sk)

Zamestnávateľ musí poskytnúť pri zahraničnej pracovnej ceste:

  1. do 6 hodín:  25% z celej sadzby stravného pre danú krajinu
  2. od 6 hodín do 12 hodín: 50% z celej sadzby stravného pre danú krajinu
  3. nad 12 hodín: 100% z celej sadzby stravného pre danú krajinu