Úradné hodiny poisťovní a úradov

DAŇOVÝ ÚRAD - pobočka Žilina

Adresa:    Ul. Janka Kráľa 2

              010 01 Žilina

Úradné hodiny pre klientov - dočasné

pondelok      08:00 - 16:00  
utorok -
streda 08:00 - 17:00 
štvrtok -
piatok 08:00 - 14:00

Úradné hodiny podateľňa

pondelok      08:00 - 16:00  
utorok 08:00 - 16:00 
streda 08:00 - 17:00
štvrtok 08:00 - 16:00 
piatok 08:00 - 14:00 

zroj: www.drsr.sk          

 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA - pobočka Žilina

Adresa:    Nám. Ľ. Štúra 5

              010 01 Žilina

Úradné hodiny pre klientov a podateľne

pondelok     8:00 - 16:00
utorok 8:00 - 14:00
streda 8:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 14:00
piatok 8:00 - 14:00

Úradné hodiny pokladne

pondelok         8:00 - 11:30  12:30 - 15:00
utorok 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
streda 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00
štvrtok 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00
piatok 8:00 - 11:30 12:30 - 14:00

zdroj: www.socpoist.sk

 

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - pobočka Žilina

Adresa:    P. O. Hviezdoslava 26

              010 01 Žilina 1

Úradné hodiny pre klientov

pondelok    8:00 - 15:00
utorok 8:00 - 15:00
streda 8:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00
piatok 7:30 - 14:00

zdroj: www.vszp.sk

 

DôVERA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - pobočka Žilina

Adresa:    A. Kmeťa 319/8

              010 01 Žilina 1

Úradné hodiny pre klientov

pondelok         8:00 - 12:00   13:00 - 16:00
utorok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
streda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
štvrtok 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
piatok 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00

zdroj: www.dovera.sk

 

UNION ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA - pobočka Žilina

Adresa:    Daniela Dlabača 13

              010 01 Žilina

Úradné hodiny pre klientov

pondelok        8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
utorok 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
streda 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
štvrtok 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00
piatok 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00

zdroj: www.otvaracie-hodiny.sk