Zmeny pri platení daní


Daňové riaditeľstvo informuje o zmenách pri platení daní

Vlastný bankový účet

Každému daňovému subjektu bude pridelené vlastné číslo účtu (základné číslo účtu), na ktoré bude uhrádzať  platby týkajúce sa všetkých daní.  V týchto dňoch budú daňovým subjektom (napr. SZČO, s.r.o.) doručované oznámenia, v ktorých Daňový úrad oznamuje základné číslo účtu.

Základné číslo účtu sa skladá:

  • z predčíslia, ktoré označuje druh dane
  • zo základného čísla účtu, ktoré označuje daňový subjekt
  • z kódu banky (kód štátnej pokladnice 8180)

Všetky registrované daňové subjekty od 1.1.2012 budú povinné všetky dane uhrádzať  na pridelené číslo účtu.

 

Nové variabilné symboly

Každý daňový subjekt bude pri plnení svojich odvodových povinností voči daňovému úradu používať nové variabilné symboly.

Základné čísla variabilného symbolu sa skladajú:

  • z predčíslia, ktoré označuje druh daňovej povinnosti (napr. preddavok 1100, daň. povinnosť na konci roka 1700, ...)
  • zo základného čísla účtu, ktoré označuje obdobie, za ktoré sa daňové odvodové povinnnosti platia
  • z koncového čísla, ktoré určuje rok za ktorý sa odvodové povinnosti platia

Príklad na vytvorenie variabilného symbolu nájdete TU

(zdroj príkladu www.drsr.sk)