Rosinská cesta 13

010 08 Žilina

e-mail: info@alexis-consult.sk

tel.č.: +421 903 862 121

GPS súradnice: 49.200823, 18.770159

Sídlime v budove spoločnosti KINEKUS, s.r.o. na Rosinskej ceste č.13 v bloku A na 3.poschodí.

Kontakt - KINEKUS

 Podnikateka - tlac

Zakladanie s.r.o.

 

 

 


Rozhodli ste sa podnikať a chcete založiť spoločnosť s ručením obmedzeným? Pri Založení s.r.o. s nami spolupracuje  právnička s dlhodobými skúsenosťami v tejto oblasti, ktorá vám rada pomôže a poradí pri jej založení.

Vyštudovala právo a má bohatú prax v oblasti práva obchodných spoločností, prevodu nehnuteľností, poradenstva pre podnikateľov.

Kontakt:

JUDr. Zuzana Otáhalová

Telefónny kontakt:
 
+421 902 376 230
 
 E-mailový kontakt:
 
otahalova@gmail.com
 
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzením patrí medzi kapitálové spoločnosti a je vhodná pre nižšie alebo stredne náročné podnikanie. Založiť ju môže akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá môže byť slovenská alebo zahraničná (majú rovnaké práva a povinnosti). Spoločnosť môže založiť jeden alebo viacero zakladateľov (max. 50). Ak zakladá spoločnosť jeden zakladateľ, tak je potrebné vyhotoviť zakladateľskú listinu, ak viac zakladateľov, tak je potrebné vyhotoviť spoločenskú zmluvu. Základné imanie s.r.o. má hodnotu 5 000 eur a tvoria ho peňažné aj nepeňažné vklady spoločníkov.