Rosinská cesta 13

010 08 Žilina

e-mail: info@alexis-consult.sk

tel.č.: +421 903 862 121

GPS súradnice: 49.200823, 18.770159

Sídlime v budove spoločnosti KINEKUS, s.r.o. na Rosinskej ceste č.13 v bloku A na 3.poschodí.

Kontakt - KINEKUS

 Podnikateka - tlac

SPRACOVANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA

 


Spoločnosť poskytuje v daňovej oblasti nasledujúce služby:

  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A - zamestnanci, typ B - SZČO, súkromné osoby)
  • daňové priznania k dani z príjmu pre súkromné osoby, ktoré prenajímajú nehnuteľnosť
  • daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby  
  • vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
  • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
  • vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
  • rekapitulácia účtovníctva    
  • daň zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie pre zamestnancov
  • výpočet preddavkov na daň z príjmu pre právnické osoby a pre fyzické osoby 

V prípade záujmu o iný typ poskytovanej služby v daňovej oblasti, je potrebné svoju požiadavku poslať                  na e-mail: info@alexis-consult.sk.