Rosinská cesta 13

010 08 Žilina

e-mail: info@alexis-consult.sk

tel.č.: +421 903 862 121

GPS súradnice: 49.200823, 18.770159

Sídlime v budove spoločnosti KINEKUS, s.r.o. na Rosinskej ceste č.13 v bloku A na 3.poschodí.

Kontakt - KINEKUS

 Podnikateka - tlac

Cenník

Tvorba ceny sa odvíja od individuálnych požiadaviek klienta, rozsahu poskytnutých služieb a viacerých možností spolupráce.

Cenová ponuka závisí od konkrétnych účtovných úkonov spojených so službou účtovníctva, množstva účtovnej agendy, počtu zamestnancov a ostatných požiadaviek klienta. Pre stanovenie konkrétnej cenovej ponuky je podľa našich dlhodobých skúseností vhodnejšie osobné stretnutie s klientom, preto nás môžete kontaktovať a dohodnúť si termín stretnutia (kontakt).

 

V prípade záujmu o vypracovanie orientačnej ceny za vedenie účtovníctva, poprípade iných služieb môžete vyplniť kalkulačný formulár (viď. nižšie) alebo vaše požiadavky na cenovú ponuku adresovať na e-mail: info@alexis-consult.sk. Po odoslaní požiadaviek Vás budeme v krátkom čase kontaktovať s konkrétnou cenovou ponukou, poprípade s doplňujúcimi otázkami ohľadne ponúkaných služieb.

Meno:
Telefón / mobil
E-mail
Spôsob vedenia účtovníctva:
 
 
 
Platca DPH:
 
 
Typ platcu DPH:
Počet zamestnancov na trvalý pracovný pomer:
Počet zamestnancov na dohodu:
Počet prijatých faktúr/mesiac:
Počet vystavených faktúr/mesiac:
Počet výdavkových dokladov/mesiac:
Počet príjmových dokladov/mesiac:
Počet pohybov v banke/mesiac:
Počet interných dokladov/mesiac:
Doplňujúce informácie: