Rosinská cesta 13

010 08 Žilina

e-mail: info@alexis-consult.sk

tel.č.: +421 903 862 121

GPS súradnice: 49.200823, 18.770159

Sídlime v budove spoločnosti KINEKUS, s.r.o. na Rosinskej ceste č.13 v bloku A na 3.poschodí.

Kontakt - KINEKUS

 Podnikateka - tlac

MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO A PERSONÁLNA AGENDA

 

 

 


Spracujeme Vám kompletne mzdovú evidenciu v zmysle Zákonníka práce, zákona o sociálnom poistení, zákona o zdravotnom poistení a zákona o dani z príjmu.

      V rámci vedenia účtovníctva Vám zabezpečíme:

 • vypracovanie vstupných a výstupných podkladov pre mzdové účtovníctvo (PERSONÁLNA AGENDA)  
 • spracovanie miezd podľa predložených podkladov, rekapitulácia mzdy    
 • vedenie osobných údajov zamestnancov    
 • spracovanie miezd podľa predložených podkladov, rekapitulácia mzdy    
 • vypracovanie prevodného príkazu    
 • vyúčtovanie dane    
 • rekapitulácia účtovníctva    
 • vypracovanie potvrdení pre zamestnávateľa a pre zamestnancov na základe vyžiadania    
 • vypracovanie prehľadov a hlásenia pre daňový úrad
 • mzdové poradenstvo
 • ostatné

Po dohode s klientom si danú spoločnosť môžeme priradiť do systému elektronického podávania prihlášok, odhlášok a výkazov.