Rosinská cesta 13

010 08 Žilina

e-mail: info@alexis-consult.sk

tel.č.: +421 903 862 121

GPS súradnice: 49.200823, 18.770159

Sídlime v budove spoločnosti KINEKUS, s.r.o. na Rosinskej ceste č.13 v bloku A na 3.poschodí.

Kontakt - KINEKUS

 Podnikateka - tlac

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO

 

 

 


Spracujeme Vám kompletne evidenciu v sústave podvojného účtovníctva v zmysle Zákona o účtovníctve, zákona o dani z príjmu a zákona o DPH.

     V rámci vedenia účtovníctva Vám zabezpečíme:

 • vedenie hlavnej knihy  
 • vedenie účtovného denníka   
 • vedenie knihy bankových účtov a pokladní     
 • vedenie knihy odoslaných a prijatých faktúr     
 • vedenie knihy ostatných pohľadávok a záväzkov    
 • vedenie knihy interných dokladov    
 • evidencia krátkodobého majetku    
 • evidencia dlhodobého hmotného (vlastného, leasingového, úverového) a nehmotného majetku    
 • vypracovanie rôznych výkazov a priznaní pre úrady    
 • vedenie knihy jázd    
 • vypracovanie prevodných príkazov
 • účtovné a daňové poradenstvo
 • ostatné