Prečo je výhodné externé vedenie účtovníctva?


Vedenie účtovníctva externým spôsobom môže pre Vás predstavovať efektívne zníženie nákladov.

 
Pri využití našich služieb ušetríte svoj čas i peniaze. Nebudete investovať svoje peniaze na kancelárske vybavenie, mesačnú mzdu a odvody vlastného účtovníka, na softvér a jeho pravidelné aktualizácie. Nemusíte si zabezpečiť ani odbornú literatúru a ani sa zúčastňovať rôznych školení.

„Sme tu my!“ Pravidelne sa zúčastňujeme rôznych školení a kurzov v neustále meniacej sa legislatívy v účtovnej a daňovej oblasti.

Spolupráca s našim klientom:

V dohodnutom termíne prevezmeme potrebné účtovné doklady od klienta, ktoré spracujeme a následne ho informujeme o výsledkoch spracovania. Výkazy na daňový úrad, sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne posielame elektronicky.