SLUŽBY DOPLNKOVÉ

 
Poskytujeme ďalšie nasledujúce služby:
  • vedenie skladovej evidencie    
  • vedenie kníh jázd    
  • komunikácia s úradmi - daňový úrad, zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa
  • zastupovanie pred sociálnou a zdravotnými poisťovňami    
  • sekretárske a administratívne služby    
  • zabezpečenie uloženia dokumentov do zbierky listín
  • spracovanie finančných a ekonomických analýz