SPRACOVANIE DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Spoločnosť poskytuje v daňovej oblasti nasledujúce služby:

  • vypracovanie daňového priznania k dani z príjmu pre fyzické osoby (typ A - zamestnanci, typ B - SZČO, súkromné osoby)
  • daňové priznania k dani z príjmu pre súkromné osoby, ktoré prenajímajú nehnuteľnosť
  • daňové priznania k dani z príjmu pre právnické osoby  
  • vypracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty
  • vypracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel
  • vypracovanie daňového priznania k dani z nehnuteľností
  • rekapitulácia účtovníctva
  • daň zo závislej činnosti - ročné zúčtovanie pre zamestnancov
  • výpočet preddavkov na daň z príjmu pre právnické osoby a pre fyzické osoby 

V prípade záujmu o iný typ poskytovanej služby v daňovej oblasti, je potrebné svoju požiadavku poslať na e-mail: info@alexis-consult.sk.